Határtalan gondolkodás

 

A "határtalan gondolkodás" azt az eszmerendszert tükrözi, amelyre a logisztikai lánc működése épül. A nemzetközi szolgáltató-modell csak akkor lehet működőképes, ha a különböző országokban működő képviseletek tevékenysége integrált egységet alkot. A "határtalan gondolkodás" szlogen azokat a lehetőségeket foglalja össze, amelyek az egymástól határokkal elválasztott vámügynökségek kooperációjában rejlik. A "határtalan gondolkodás" egyaránt jelenti a különböző országokban érvényes jogszabályok ismeretét, a nyelvi korlátok leépítését, és olyan szolgáltatások kidolgozását, amely kombinálja az EU jogszabályok és az unión kívüli országok szabályozása kínálta lehetőségeket. A "határtalan gondolkodás" egyúttal jelenti a különböző országok kulturális szokásainak megismerését is.

Hogyan épül fel a logisztikai lánc? Gyorsuló láncszemek.

A logisztikai lánc működésének alapelve, hogy ha egy nemzetközi szállítmány részére a logisztikai lánc bármely irodája szolgáltatást nyújt, annak adatait automatikusan továbbítja a láncon belül annak az irodának, ahol a szállítmány legközelebb szolgáltatást vesz igénybe. A továbbított adatok között pontosan meghatározásra kerül, hogy milyen szolgáltatást fog igénybe venni az ügyfél a láncolat következő pontján, és milyen esetlegesen hiányzó információt kell még a megérkezésig beszerezni. Ilyen módon csak egyszer kell az ügyfélnek regisztrációt végezni, és az ott közölt adatok, bekerülnek egy közös adatbázisba.

Minél több láncolati egység találkozik az adott szállítmánnyal, annál több információ áll rendelkezésre a vámkezeléshez. Az adminisztrációs folyamat tehát annál rövidebb, minél hátrább áll az adott kiszolgáló egység a logisztikai folyamatban. Az adminisztrációs időveszteség lecsökken, a láncszemek "gyorsulnak".