Ana faaliyetimiz

 

Hudut kapılarında gümrük müşavirliği faaliyeti

Firmamızın esas faaliyeti gümrük müşavirliğini diğer görevlerle tamamlayarak müşterilere kapsamlı hizmet sunmaktadır:

 • hudut kapılarında firmalara ait komple gümrük hizmeti
 • Macaristan hududunda ihracat rejimi uygulamaları
 • Macaristan hududunda serbest dolaşıma giriş rejimi uygulamaları
 • dolaşım belgesi düzenleme ( TIR, EV, manifesto, ATA vb.)
 • hudut kapılarında damga pulu satışı
 • T garanti
 • hassas ürünler için T garanti
 • yük taşınmasına refakat
 • ROLA bilet satışı
 • diğer malî hizmetler
 • kambiyo

Yurtiçi gümrük müşavirliği faaliyeti

Firmamız hudut kapılarından giriş yapan müşterilere yurtiçi hizmetler de sunmaktadır:

 • firmalara ait komple gümrük hizmeti, örneğin izin belgelerinin alınması, gümrük işlemleri uygulamaları
 • serbest dolaşıma giriş rejimi uygulamaları
 • ihracat rejimi uygulamaları
 • dolaşım belgesi düzenleme ( TIR, EV, manifesto, ATA vb.)
 • nakliye organizasyonu
 • T belgesi düzenlemesi
 • geçici ithalat ve ihracat rejimi uygulamaları
 • dahilde ve hariçte işleme rejimi uygulamaları
 • gümrük işlemleri için gerekli teminatı verme
 • gümrük antrepo rejimi uygulamaları
 • depolamada KDV rejimi uygulama
 • yurtiçi depolama
 • antrepoda belge değiştirilmesi
 • gümrük vergileri ödeme üstlenmesi
 • insan gücü veya araçla yapılan yükleme-boşaltma
 • yük düzeltme

Basitleştirilmiş usul uygulamaları konusunda personelimize başvurunuz.