Gümrük müşavirliği hizmetleri ve başka hizmetlerimiz

 

Hudut kapılarında serbest dolaşıma giriş rejimi uygulamaları

Sisteme göre, gümrüğe tabi mal olarak taşıdığınız mallara Macaristan‘da, hudut kapılarında gümrük tescil işlemleri yapılmaktadır. Sonra gümrüğe tabi mal, yoluna TI Teminat Sertifikası ile devam ederek gideceği yere ulaşıp oradaki ikinci gümrük işleminden sonra serbest dolaşıma girmektedir.

İki gümrük işlemi, nakliyatta iki kat zaman kaybına ve iki kez gümrük müşavirlerinin hizmetinden faydalanmayı gerektireceği için iki kat masraf artışına neden olmaktadır.

Para ve zaman harcamadan bu işlemlerin çözülmesi mümkündür. Macaristan hudut kapısından giriş yapıldığı zaman, Avrupa Birliği Serbest Dolaşım Rejimi’nin uygulanmasıyla ayrı ayrı gümrük işlemi birleştirilebilmektedir. Söz konusu mal, serbest dolaşıma giren mal olarak huduttan geçip sahibi tarafından serbest kullanılabilmektedir. Böylece müşterinin yurtiçi gümrük idaresinde beklemesi gerekli olmayacağından hem zaman, hem para kazanılacaktır. Ayrıca gümrük işlemleri yapan hizmet büroları, çalışma saatlerine bağlı değildir, çünkü hudut kapıları 24 saat açıktır.

Bunun gibi gümrük işlemlerinin masrafları nakliyeci tarafından değil, ithalatçı tarafından karşılanmaktadır. Böylece taşımacı T belgesinin ücretini ödemekten kurtulmaktadır.

Hudut kapılarında ihracat rejimi uygulaması

Avrupa Birliği‘ndeki yükleme yerinde ihracat gümrük işlemleri yapılması mümkün olmadığında veya çok zaman aldığında basit bir çözüm bulunmaktadır. Yükleme işi bitip Sırbistan‘ın hududuna kadar yoluna devam ettikten sonra, ihracat gümrük işlemleri tam sınır kapısından çıkacağı zaman uygulanabilmektedir. Örneğin, cumartesi günü yüklenmiş olan kamyonun Almanya‘daki yükleme yerinde ihracat gümrük işlemleri için pazartesi gününe kadar beklemesi gerek değildir, yoluna Sırbistan Macaristan hududuna kadar devam edecek, orada Trivium Kft. işlemleri tamamlayacaktır. Böylece nakliyeciler zaman kazanacaktır. Ayrıca gümrük işlemeleri yapan hizmet büroları, çalışma saatlerine bağlı değildir, çünkü hudut kapıları 24 saat açıktır.

TIR işlemlerinin başlatılması

Taşınan mala ait ihracat gümrük işlemleri, Avrupa Birliği‘ndeki bir gümrük idaresi tarafından yapıldığında, ama herhangi bir nedenle TIR karnesinin onaylanmasına imkan kalmadığında tam Macaristan‘dan çıkacağı zaman bunun yapılması mümkündür.

TIR belgesinin T belgesine değiştirilmesi

Avrupa Birliği‘ne TIR garantisi ile giren malların belirli hallerde, belirli gümrük idarelerinde gümrük tescil işlemleri yapılmaktadır. Nakliyatın T belgesi ile yapılması, gideceği gümrük idaresinde işlemlerin daha kolay olmasını sağlamaktadır. İşleme göre, gönderici TIR karnesi üzerindeki varış gümrük idaresi alanına Röszke-Tompa-Nagylak hudut kapısını yazdığında TIR karnesi Macaristan‘a girdiğinde geçerliliğini kaybetmektedir. Sonra taşınan mal yoluna Trivium Kft. tarafından düzenlenen TI belgesi ile devam etmektedir. Böylece nakliyeci zaman kazanmaktadır, çünkü malını daha çok gümrük idaresi kabul etmektedir ve boşaltma yerine kadar rahatça gitmektedir.

Uluslararası ürünler

TIR karnesi olmadan Avurpa Birliği‘nden Bulgaristan‘daki gideceği yere taşıma

Avrupa Birliği‘nden Bulgaristan‘a giden kamyonlar sisteme göre, TIR karnesi kullanmaktadır. Başka bir işleme göre ise TIR karnesi yerine Sırp teminatı kullanabilmektedir. Bu yapıda yükler Röszke ve Tompa hudut kapılarına kadar teminatsız taşınmaktadır, çünkü bu AB içi hareket sayılmaktadır. Röszke ve Tompa hudut kapılarında taşımacı Sırp teminatı alıp huduttaki Kalotina‘ya ulaşabilmektedir.
Tabii, bu hizmet ters yönde, Bulgaristan‘dan Avrupa Birliği‘ne de geçerlidir.