O nama

 

"TRIVIUM Oktatási és Kereskedelmi Korlátolt Feleloségu Társaság" je u zadnje dve decenije postao aktivan učesnik špediterske struke. Naše kancelarije pružaje špediterske usluge visokog kvaliteta uglavnom u pograničnim regionima Republike Mađarske i okružnih zemalja kao što su Srbija, Ukrajina, Rumunija i Hrvatska.

Matična firma je osnovana 1990. godine. U obavljanju delatnosti prioritet imaju špediterske usluge ali se naša firma bavi i edukacijom. Uprkos tome što edukacija ima dopunski karakter u našem poslovanju, smatramo da je edukacija od jako velikog značaja, pošto se na taj način obezbeđuje ažurno praćenje zakona i propisa iz oblasti špedicije.

Struktura firme je izgrađena tako da kancelarije funkcionišu kao samostalni profitni centri. U Republici Mađarskoj zapošljavamo oko 70 osoba. Manja veličina firme omogućava efikasnije rešavanje problema, kao i neposrednu komunikaciju sa klijentima.

"Trivium Kft." je spreman ponuditi svojim klijentima širok spektar špediterskih usluga. Naša firma stavlja ključni značaj na razvijanje i ponudu što kompleksnijih usluga. Stručnost u poslovanju nam je na prvom mestu. Osnovni cilj je da naše partnere pomažemo ne samo u određenim poslovima već da njihove potrebe zadovoljavamo na jednoj dužoj relaciji. Primaran cilj je da se usluživanje partnera kroz razne zemlje ostvari kao rezultat jednog integrisanog procesa. Slogen "Razmišljanje bez granica" grupiše mogućnosti, koji se skrivaju u integraciji rada kancelarija, koji su državnim granicama i velikim geografskim razdaljinama odvojeni jedan od drugog.

"Trivium Kft." je član Saveza "Vám, Jövedéki és Agrár Szolgáltatók Szövetsége" ("Savez carinskih, akciznih i agrarnih uslužitelja"). Pošto naša firma ima članstvo u Udruženju Špeditera nastojim da interese naših klijenata maksimalno zadovoljimo prilikom posredovanja pred Carinskim Organima a isto tako i pred Zakonodavcem prilikom donošenja novih propisa.

Nadamo se da ćemo što pre imati priliku da i Vas pozdravimo među našim zadovoljnim Partnerima i da ćemo Vaš rad olakšati i učiniti efikasnijim, preko naše poslovne politike, koja je usmerena na stručnost i efikasnost u poslovanju.

 

 

Szöghi Gáspárné
D i r e k t o r

 

 
Prva strana