Razmišljanje bez granica

 

"Razmišljanje bez granica" predstavlja filozofiju na kojoj se gradi funkcionisanje logističkog lnaca. Internacionalni model funkcionisanja preduzeća se može ostvariti isključivo ako se poslovanje predstavništava, koji su locirani u različitim državama, uključi u zajednički logistički lanac. Slogan "razmišljanje bez granica" eksploatiše mogućnosti, koji se skrivaju u koperaciji predstavništava, a koji se nalaze u različitim zemljama. "Razmišljanje bez granica" znači poznavanje zakonskih propisa različitih zemalja, prevazilaženje jezičikih barijera, i izradu takvih usluga koje će se graditi na kombinaciji zakonskih propisa država EU i zakona država koji su van EU. "Razmišljanje bez granica" ujedno znači i upoznavanje kulturnih običaja različitih zemalja.

Kako se izgrađuje logistički lanac? Ubrzavanje karika lanca

Princip funkcionisanje logističkog lanca je da jednu internacionalnu pošiljku usluži bilo koja kancelarija grupe preduzeća, ona automatski podatke prosleđuje onoj kancelariji koja (je sledeća karika u lancu) sledeći vrši usluživanje pošiljke. Među prosleđenim podacima tačno je definisano kakvu će uslugu klijent tražiti na sledećoj karici logističkog lanca, i kakve eventualno nedostajuće podatke treba pribaviti do stizanja. Na ovakav način klijent treba samo jednom da izvrši registraciju, i tako podaci ulaze u jednu zajedničku bazu podataka.

Što više jedinice lanca se susreće sa pošiljkom to više podataka stoji na raspolaganju za carinske poslove. Administracioni utrošak vremena, na karikama lanca, je sve kraći i kraći, zavisno od lokacije karike u logističkom procesu. Administrativni utrošak vremena se smanjuje, karike lanca se ubrzavaju.

 

 
Prva strana