Delatnost

 

Usluge na graničnim prelazima

Osnovna delatnost naše firme je špediterska delatnost I granična špedicija, koje delatnosti pružamo u kombinaciji drguih delatnosti I na taj način u mogućnosti smo ponuditi našim klijentima jednu kompleksnu uslugu:

 • sveobuhvatno carinsko posredovanje za preduzeća prilikom prelaska granice
 • izvozno carinjenje na mađarskim graničnim prelazima
 • puštanje robe u slobodan promet na mađarskim graničnim prelazima
 • popunjavanje isprava (TIR, JCI, tovarni list, ATA, itd...)
 • Prodaja taksenih markica na graničnim prelazima
 • izdavanje T garancije
 • izdavanje T garancije za osetljivu robu
 • obezbeđivanje pratnje robe
 • izdavanje Ro-La karte
 • pružanje ostalih finansijskih usluga
 • menjački poslovi

Usluge, koje pružamo, u unutrašnjosti zemlje

Naša firma, pored naših graničnih ispostava, vrši pružanje usluga i u unutrašnjosti zemlje.

 • sveobuhvatno posredovanje firmama od pribavljanje dozvola za rad do vršenja raznih carinjenja
 • puštanje robe u slobodan promet
 • vršenje izvoznog carinjenja
 • popunjavnaje isprava (TIR, JCI, tovarni list, ATA, itd...)
 • kordinacija prenaupućenja robe
 • izdavanje T dokumenta
 • obavljamo posredovanje u privremenom uvozu i privremenom izvozu
 • obavljamo posredovanje u aktivnom-pasivnom oplemenjivanju
 • obezbeđujemo potrebne garancije za carinske poslove
 • vršimo carinsko skladištenje
 • vršimo poresko skladištenje
 • vršimo skladištenje
 • vršimo promenu dokumentacije u skladištima
 • preuzimamo na sebe obavezu plaćanja carine
 • vršimo ručni i mašinski pretovar
 • vršimo nameštanje tereta

O mogućnostima uprošćenih carinskih postupaka možete dobiti dalje informacije kod naših saradnika.

 

 
Prva strana