Carinjenja - proizvodi

 

Puštanje robe u slobodan promet na graničnim prelazima

U klasičnom slučaju roba, koju prevozite, ulazi preko graničnog prelaza u Repbuliku Mađarsku. Nakon toga se vrši izdavanje T1 dokumenta i roba nastavlja put, kao carinska roba. Nakon toga, kada roba stigne do mesta odredišna zatvara se T-1 dokumenat i vrši se puštanje u slobodan promet (tj. uvozno carinjenje).

Ova dva carinska postupka zahtevaju dvostruki gubitak vremena u transportu, a takođe znači i dvostruke troškove, pošto je potrebno posredstvo dva carinska agenta.

Ima međutim rešenja, sa kojim se štedi vreme i nepotrebni troškovi. Ukoliko se izvrši puštanje robe u slobodan promet već na graničnom prelazu pri ulasku u Mađarsku ova dva carinska postupka se objedinjuju. To znači da roba napušta granicu kao domaća roba a vlasnik te robe može da raspolaže istom robom bez ograničenja. Na taj način se ušteđuje vreme, tako što kamion ne mora još jednom da čeka kod unutrašnje carinarnice, a sa druge strane se smanjuju troškovi. Izdvajamo još da se na ovakav način prevazilaze ograničenja, koja se tiču radnog vremena unutrašnjih carinarnica, jer carina na graničnom prelazu radi 24 sata.

Troškovi ovakvih carinskih postupaka po običaju terete uvoznika a ne prevoznika. Na taj način prevoznik ima uštedu troškova u visini cene T dokumenta.

Izvozno carinjenje na graničnom prelazu Röszke i Tompa

Ukoliko na mestu utovara u Evropskoj zajednici nema mogućnosti za izvozno carinjenje ili bi to prouzrokovalo veliki gubitak vremena, postoji mogućnost da kamion, odmah nakon utovara, krene prema granici Srbije i da se roba izvozno ocarini neposredno na graničnom prelazu prilikom izlaska iz Mađarske. Primer: Kamion, koji je utovaren u Nemačkoj u subotu, ne mora čekati ponedeljak, da špedicija u Nemačkoj uradi izvozno carinjenje, nego bez problema može doći na mađarsku-srpsku granicu i "Trivium Kft" će uraditi izvozne dokumente. Na taj način prevoznici uštede značajno vreme. Izdvajamo još da se na ovakav način prevazilaze ograničenja koji se tiču radnog vremena unutrašnjih carinarnica, jer carina na graničnom prelazu radi 24 sata.

Otvaranje TIR Carneta na graničnom prelazu Mađarske

Ukoliko je izvršeno izvozno carinjenje robe u nekoj carinarnici u Evropskoj zajednici, ali iz bilo kojeg razloga ne postoji mogućnost otvaranja TIR Carnet-a, u tom slučaju TIR Carnet se može otvoriti neposredno na graničnom prelazu prilikom izlaska iz Mađarske.

Zamena TIR Carneta na T- dokumenat

Roba koja je upućena u EZ, a koju robu prati TIR Carnet, u pojedinim slučajevima se mogu uvozno ocariniti samo u određenim carinarnicama Evropske zajednice. Transporteri imaju veću slobodu u pogledu izbora odredišne carinarnice ukoliko imaju T dokumenat. Postoji mogućnost za takvu varijantu, da se pri otvaranju TIR Carneta kao odredišna carinarnica naznači granični prelaz Röszke, Tompa ili Nagylak, tako TIR Carnet gubi svoju funkciju ulaskom pošiljke u Republiku Mađarsku. Za dalji put pošiljke "Trivium Kft" obezbeđuje T-1 dokumenat. Na takav način transporter ušteđuje vreme, pošto ima mnogo više carinarnica, koje su sposobne zatvoriti T-1 dokumenat i tako kamion ne mora da pravi zaobilaske do mesta isporuke.

Međunarodni proizvodi

Izbegavanje korišćenja TIR Carneta kod pošiljki iz Evropske zajednice, a sa odredištem u Bugarskoj

U uobičajenim slučajevima kamioni saobraćaju iz EZ prema Bugarskoj sa TIR Carnet garancijama. Postoji međutim mogućnost da se obezbedi propratnica za Srbiju umesto TIR Carneta. U takvoj konstrukciji pošiljke mogu da se jave na izlaz na graničnim prelazima Röszke ili Tompa bez garancije, pošto se radi o kretanjima robe unutar EZ. Na graničnom prelazu Röszke i Tompa će se za robu otvoriti propratnica za Srbiju, sa kojom roba tranzituje do graničnog prelaza Kalotina.

Ova usluga je naravno dostupna i u suprotnom smeru tj. Bugarska - EZ.

 

 
Prva strana