Logistički lanac

 

Grupa firme Trivium, počev od 1990. godine, ima svoje kancelarije granične špedicije duž Mađarske granice. Kancelarije špedicije se nalaze na svim značajnijim graničnim prelazima, a usluge koje pružaju "Trivium Kft" i "Trivium Szeged Kft", dnevno koristi više stotina prevoznika.

Da bi ova uslužna delatnost ostala konkurentna, i da bi pružene usluge bile potpune, potrebno je da se upoznaju i kontinuirano prate potrebe komitenata sve to u cilju što potpunijeg zadovoljavanja potreba klijenata. Kao rezultat toga, grupa "Trivium" se trudi da uvede i pruža što više dopunskih usluga na graničnim prelazima.

Prodaja vinjete (matrice) za autoput

Vinjeta za autoput je obavezna za sva teretna vozila koja stupe na teritoriju Republike Mađarske. Kupovina vinjeta na graničnom prelazu ima više komparativnih prednosti.

Zbog tehnologije procedure prelaska državne granice, teretna vozila moraju čekati. Vozači traže mogućnost kupovine vinjeta za autoput na graničnim prelazima, s obzirom da su prinuđeni čekati, vreme žele da iskoriste obavljanjem obaveza neophodnih za dalji nesmetani put. Osim toga na graničnim prelazima vozači imaju mogućnost plaćanja stranim valutama što nije uvek slučaj na punktovima za prodaju vinjeta u unutrašnjosti zemlje.

Ukratko rečeno, mogućnost nabavke vinjeta za autoput na graničnim prelazima je vrlo povoljna i za prevoznike zbog uštede vremena, i za carinske agente, jer imaju dopunski prihod, i za nadležne organe, jer špediteri skreću pažnju na obavezu korišćenja vinjeta.

Menjačnica

Vozači i putnici koji se zateknu na teritoriji graničnog prelaza su uglavnom strani državljani. Značajan problem predstavlja što oni ne raspolažu dovoljnom količinom forinta. Mogućnost menjanja novca na graničnom prelazu ima slične komparativne prednosti kao i mogućnost kupovine vinjeta. Vozači za vreme čekanja mogu svoj novac promeniti u forinte.

Menjački poslovi na graničnim prelazima potpomažu i rad službenih organa. Pošto se često dešava da dođe do saobraćajnog prekršaja kako u putničkom, tako i u teretnom saobraćaju. Posledica ovih prekršaja su uglavnom novčane kazne koje se po pravilu naplaćuju u forintama. Zahvaljujući menjačnicama na graničnim prelazima stranke ne moraju putovati do najbližeg grada da bi promenili svoj novac, nego to mogu obaviti na licu mesta.

Ukratko: menjačke usluge su povoljne za prevoznike zbog uštede vremena, za carinske agente zbog dodatnog prihoda, i za službene organe koji brže i efikasnije mogu naplatiti izrečene kazne.

Kombinovani prevoz, ROLA karte

ROLA je jedan vid kombinovanog prevoza, prilikom kojeg se teretno vozilo sa prikolicom zajedno, preko pokretne rampe, ukrcava na platformu niskog teretnog voza. Vozači (pratioci) su smešteni u posebne kabine sa ležajevima, tako mogu da se odmaraju prilikom putovanja.

Korišćenje mogućnosti kombinovanog prevoza je potaknuto brojnim zakonskim odredbama. Da bi se sprečila zloupotreba, potrebno je da teretno vozilo prilikom ulaska u državu, raspolaže ROLA kartom, koja se predaje carinskim organima na uvid.

Za izdavanje ROLA voznih karata na teritoriji Mađarske, granični prelazi su jedino moguće mesto. Naša špedicija izdaje nekoliko stotina karata u mesecu.

Taksene marke

Ugovor nastao između grupe Trivium i poštanske službe "Magyar Posta Zrt", ovlašćuje nas za promet taksenih markica. Ova vrsta usluga na graničnim prelazima je nepropustiva. Obzirom da je prilikom izdavanja dozvola za prevoz neophodna taksena markica, vozači moraju imati mogućnost nabavke istih.

 

 
Prva strana